Faktúry

Faktúry č. 1-63
Faktúry č. 64-130
Faktúry č. 131-171
Faktúry č. 177-249

Zmluvy

 1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tibava
 2. 1. Výzva na predloženie ponúk Tibava TPD ,   Príloha č. 2 – mandátna zmluva
 3. Oznámenie o výrube stromov parc.č. 668/1
 4. Oznámenie o výrube stromov parc.č. 372
 5. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia MŠ projektová DOKUMENTÁCIA (zverejnený dňa 05.09.2016)
 6. 06 2016 Zmluva o poskytovaní závodného stravovania – Jana Guban
 7. Tibava – Stavebné úpravy odvodňovacieho kanála
 8. Harmonogram vývozu odpadu na rok 2016
 9. 11 2016 NOVÁ Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – Spol. uradov
 10. Mandátna zmluva – Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
 11. Zmluva o dielo Ing. Arch. Marianna Bošková Spoločný ÚPN Tibava Kolibabovce Vojnatina ,
 12. Zmluva o Elektronických službách SLSP ,
 13. Zmluva o výpožičke č 2158 2020 2015 podperných bodov NN vedenia
 14. Zmluva o dielo – SCORP TRADE s.r.o. Stravebné úpravy odvodňovac
 15. ZMLUVA O ZABEZPECENÍ SYSTÉMU ZDRUZENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z
 16. Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávrátného finančného prís ,
 17. Ukončenie najomnej zmluvy – Najomný byt Tibava
 18. Kúpna zmluva zo dňa 26.07.2016 – Ing. Rovňák Michal ,
 19. ZMLUVA O NÁJME – Nájomca LEKOS, s.r.o
 20. Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové
 21. Kúpna Zmluva – Dom č 25 KPZ
 22. Dotatok č.1 k Zmluve o dielo – Ing. arch. Bernard Pyšniak 05.09.2016 ,
 23. Zmluva o poskytovaní verejných služieb – STAVENA MOBIL s.r.o. S
 24. Vysoká škola zdrv. a sociálnej prace Michalovce
 25. Zmluva o dielo -ÚPO Bošková
 26. Spoločná úradovňa
 27. Mandátna zmluva – ÚPO Sabáková
 28. EUROVIA-zmluva o dielo-č.4907.5060049JDU , EUROVIA-Dodatok č.1 K zmluve o dielo-č.4907.5060049JDU
 29. DataCentrum-zmluva Dcom-ZLP-2016-1193
 30. Zmluva o poskytovaní závodného stravovania
 31. NATUR-PAK-Zmluva o zabezpeceni systemu zdruzeneho nakladania s odpadmi
 32. FURA- dodatok č.1-2016
 33. SIEA-KaHR-22VS-1001-0128-160-dodatok-c.5
 34. 1. Vyzva na predlozenie ponuk_Tibava_TPD
 35. Energetický audit – zmluva o dielo (zverejnená dňa 15.06.2016)
 36. Kúpno-predajná zmluva c.d.24
 37. LEKOS – Zmluva o nájme
 38. Zmluva o poskytnutí dotácie z MDVRR