Zmluvy

NASES

ZoD Pavuk – zverejnené 28.08.2019

KZ_Hožinkova

Zmluva soc. podnik imanie

SLSP_VOP_POP pasívne a aktívne produkty_Sadzobník

Komunal

Zmluva_B24_zverejnenie

Uverova_zmluva_kratka_Verejny_sektor_Obec_Tibava

 Zmluva-Pyrometal-s.r.o. (zverejnené 4.2.2019)

Faktúry

Faktúry 2019

Zápisnice

Zápisnica mimor. zasadnutia OZ 20.12.2019

Zápisnica_z_rokovania_OZ_10.12.2019

Zápisnica 14.06.2019

Zápisnica 27.09.2019

Uznesenia

Uznesenie č.1-2019 prenájom pôdy SHR Kentošová

Uznesenie č.2-2019 TKO

Uznesenie č.3-2019  znečisťovanie ovzdušia

Uznesenie č.4-2019-technický pracovník obce

Uznesenie č.5-2019 hosp. podnik

Uznesenie č.6-2019 parcely pod cestou

Uznesenie č.7-2019 ceny stravného

Uznesenie č.8-2019 likvid. komisia

Uznesenie č.9-2019. poplatky VzN

Uznesenie č.10-2019 , III.pilier VzN

Uznesenie č.11-2019. rada školy

Uznesenie č.12-2019 pierot

Uznesenie č.13-2019 HKO Plán kontrolnej činnosti

Uznesenie č. 14  

Uznesenie č.-15

Uznesenie č. 16

Uznesenie č. 17

Uznesenie č. 18

Uznesenie č. 19

Uznesenie č. 20

Uznesenie č. 21

Uznesenie č. 22

Uznesenie č. 23

Uznesenie č. 24

Uznesenie č. 25

Uznesenie č. 26

Uznesenie č. 27

Uznesenie č. 28

Uznesenie č. 29

Uznesenie č. 30

Uznesenie č. 31

Uznesenie č. 32

Uznesenie č. 33

Uznesenie č. 34

Uznesenie č. 35

Uznesenie č. 36

Uznesenie č. 37

Uznesenie č. 38

Uznesenie č. 39

Uznesenie č. 40

Uznesenie č. 41

Uznesenie č. 42

Uznesenie č. 43

Uznesenie č. 44

Uznesenie č. 45

Uznesenie č. 46

Uznesenie č. 47

Uznesenie č. 48