Tibava leží v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na náplavových kuželoch Choňkovského potoka v nadmorskej výške okolo 129 m.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z 2. pol. 14 storočia a bol 23.3.1963 evidovaný ako hnuteľná národnou kultúrna pamiatka. Je postavený v gotickom slohu, dispozícia : 1-loď. s renesančným epitafom a barokovými obrazmi.