• Verejný obstarávateľ: Obec Tibava
  • Sídlo: Tibava 131 , 073 01 Sobrance
  • Štatutárny zástupca: Marián Čuhanič – starosta obce
  • IČO: 00325881
  • DIČ: 2020752437
  • Telefón: + 421 056-6522271
  • Mail: ocu.tibava@lekosonline.sk

——————————————————————————————————————–

Rok 2021

Výstavba a rekonštrukcia infraštruktúry v obci Tibava  – zverejnené 05.05.2021

——————————————————————————————————————–

Rok 2020

Výstavba Športovo-relaxačného centra-vybudovanie sieťových prípojok.