Deň úcty k starším v Našej obci

,Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka.  Nezabúdajme, všetci raz budeme starí.  Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás mladých. Tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.,,

Dňa 24.októbra 2015 sa v kultúrnom dome v Tibave, uskutočnilo posedenie pre starších . Našich seniorov, privítal milým príhovorom starosta obce Ing. Andrej Timko. Na tomto posedení bol hosťom aj náš pán farár Mgr. Marek Metil, ktorý sa spoločne s našimi staršími pomodlil modlitbu a požehnal aj dary Zeme. Toto príjemne posedenie, spríjemnila folklórna skupina PAJTAŠKI, svojím vystúpením. Atmosféra, bola počas ich vystúpenia veľmi dobrá , pretože PAJTAŠKI ju spríjemňovali svojím spevom , kde prezentovali  rôzne ľudové piesne, a v scénke čistenie kukurice nám pripomenuli život niekoľko desaťročí späť, keď sa ľudia doma spoločne stretávali pri rôznych prácach a navzájom si pomáhali. Pre našich starších bolo prichystané aj malé pohostenie a občerstvenie . Bolo pekné sledovať, ako sa vedia zabávať a porozprávať pri pohári vína . Kto vie, možno si zaspomínali na svoje krásne staré časy, keď boli ešte mladí. Naši seniori dostali aj darčeky v podobe anjelikov, ktoré boli posvätené pánom farárom. Týmto posedením, by sme chceli vyjadriť poďakovanie a úctu za ich prácu a pomoc pri výchove deti a vnúčat. Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami a snažme sa im vrátiť aspoň nepatrnú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou nám dávajú celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť.