Stavebný úrad – pôsobnosť, kontakty

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad so sídlom v Sobranciach
Mestský úrad Sobrance, 
Štefánikova 23
073 01 Sobrance

Telefón: +421 56 652 10 06, sekretariát  MsÚ +421 56 652 22 10

Zabezpečuje činnosť od 14.12.2007
Štatutárnym orgánom SOÚ je primátor mesta Sobrance.

Pracovná doba:

Pondelok 7:30 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok 7:30 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda 7:30 16:15 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok 7:30 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok 7:30 15:15 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 15:30 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok 7:30 15:30 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda 7:30 16:00 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok 7:30 15:30 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok 7:30 15:00 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

 

Odborní pracovníci:

Prenesený výkon štátnej správy, odborné činnosti na úseku stavebného úradu – územné plánovanie a stavebný poriadok, na úseku životného prostredia, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

na úseku stavebného úradu:

Viliam Paško
e-mail: viliam.pasko@sobrance.sk

na úseku životného prostredia: 

Ing. Rajzák Jozef 
e-mail: jozef.rajzak@sobrance.sk   

Ing. Šulgan Peter

e-mail: peter.sulgan@sobrance.sk

na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

Ing. Dinič Michal
e-mail: michal.dinic@sobrance.sk