10.mája sa v našej obci konala slávnosť ku dňu matiek.  Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Andrej Timko, svojím príhovorom ku všetkým mamám. Detičky z Materskej školy si pripravili pre svoje mamičky a babičky veselý program. Svoj program spestrili ľudovými krojmi a piesňami. Básne, ktoré recitovali zahriali srdiečka všetkým prítomným. Po programe obdarovali svoje mamičky a babičky milým darčekom. Všetci prítomní nakoniec zotrvali ešte v príjemnom posedení.