Dňa 6.decembra do našej obce zavítal Mikuláš. Naše detičky z Materskej školy si pripravili veľmi bohatý program. Svojím príhovorom, všetkých privítal poslanec Mgr. Michal Bodnár, nakoľko starosta obce mal zdravotné problémy. Súčasťou programu boli veľmi pekné básničky a piesne, ktoré si pripravili malí škôlkári spolu s pani učiteľkami. Mikulášovi sa program veľmi páčil a tak ich obdaroval darčekmi. Detičky poprosili Mikuláša, aby si s nimi aj zatancoval. Najmenších aj všetkých ostatných, čakali všelijaké chutné dobroty a výborný punč. Pevne dúfame, že Mikuláš k nám zavíta aj o rok. Už teraz sa všetci naňho tešíme.