Samospráva obce

876-tibavaAdresa:

Obec Tibava
Obecný úrad
Tibava 131, 073 01

Telefón: +421 56 652 22 71
+421 0905 890 046

IČO: 00325881

DIČ: 2020752437
Číslo účtu: 4246140001/5600
IBAN: SK47 5600 0000 0042 4614 0001

E-mail: ocu.tibava@lekosonline.sk

Pracovníčka OcÚ : Martina Palková

Pracovná doba:

Pondelok 7:30-15:00
Utorok 7:30-15:00
Streda 7:00-17:00
Štvrtok7:30-15:00 nestránkový deň
Piatok 7:30-15:00

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-14:00
Utorok 8:00-14:00
Streda 7:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-14:00

Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30