Rozpočet 2021

TA COVID 19

stavebne rozhodnutie vodovod

Oznámenia a pozvánka

Návrh rozpočtu na roky 2021 (003)[157397]

Rozhodnutie o umiestnení stavby vodovod Taňa

stavebne konanie vodovod

Oznam k testovaniu covid-19

HARMONOGRAM PRÍCHODU OBČANOV OBCE TIBAVA NA ODBERNÉ MIESTO

Oznámenie o odpredaji obecného pozemku

M_TS_10_Kosicky_kraj

uzemne konanie VODOOD

Vyhlasenie_kompostovanie[81404]

Nizkouhlikova strategia

KPSS TIBAVA

ZASADY-nadkladania s majetkom

smernica nakladania z finančnými prostriedkami

TS_Košický kraj[126110]

Záverečný účet obce za rok 2019

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE TIBAVA ZA ROK 2019

Plán verejných vodovodov

Výber zhotoviteľa

Rozpočet 2020

Zmluvy

SODB zmluva

sotolar

dohoda lukačova

zmluva §12 od 1.10.2020

Džuba zmluva 28-07-2020

KZ hadvabovci

Mandatna zmluva ZoNFP VODOVOD Hujdicova upravena[104119] 29.06.2020

zmluva podolcová

dds zmluva

Zmluva o účte Komunal_0078_24.01.2020

Zmluva o účte Komunal_0051_24.01.2020

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness – dotácie_0094_24.01.2020

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness – dotácie_0086_24.01.2020

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01022020

Zmluva o dielo (na vykonanie stavebných prác)

splatkový kalendár k dodatku zmluvy SLSP

SLSP dodatok

Objednávky

obj.č11 – 27.06.2020

obj.č12

obj.č13 27.07.2022

obj.č14

Zápisnice

Zápisnica 18.12.2020

Zápisnica 31.08.2020

Zápisnica 26.06.2020

Uznesenia

Unesenie č.1

Unesenie č.2

Unesenie č.3

Unesenie č.4

Unesenie č.5

Unesenie č.6

Unesenie č.7

Unesenie č.8

Unesenie č.9

Unesenie č.10

Unesenie č.11

Unesenie č.12

Unesenie č.13

Unesenie č.14

Uznesenia 15-23