Ako býva zvykom , aj v našej obci sa uskutočnilo stavanie mája. Chlapi z našej dediny, priniesli obrovský strom ozdobený stužkami, ktorý postavili pri ceste do kostola. Pri stavaní sa stretla mládež aj starší občania našej dediny. Spoločne si pri tom spievali ľudové piesne. Pre všetkých bolo prichystané občerstvenie, ale aj výborný guláš. Všetci prítomní sa zabávali až do skorého rána. Pevne veríme, že zvyk našich predkov „ Stavanie mája“ sa zachová aj do budúcnosti a bude pripomínať našej mládeži, ako sa voľakedy zabávali ľudia na dedine.