Obec TibavaDokumenty rok 2022ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE TIBAVA AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA (002)

Komentáre sú uzavreté