Dokumenty rok 2021

Zmluvy

Zápisnice

Zápisnica 27.08.2021

Zápisnica 25.06.2021

Zápisnica 13.05.2021

VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARADENIE o sankciách 1_2021

Uznesenia

28 Uznesenie

27 Uznesenie

26 Uznesenie

25 Uznesenie

24 Uznesenie

23 Uznesenie

22 Uznesenie

21 Uznesenie

20 Uznesenie

19 Uznesenie

18 Uznesenie

17 Uznesenie

16 Uznesenie

15 Uznesenie

14 Uznesenie

13 Uznesenie

12 Uznesenie

11 Uznesenie

10 Uznesenie

9 Uznesenie

8 Uznesenie

7 Uznesenie

6 Uznesenie

5 Uznesenie

4 Uznesenie

3 Uznesenie

2 Uznesenie

1 Uznesenie

Výstavba a rekonštrukcia infraštruktúry v obci Tibava