Dokumenty rok 2019

Uznesenia

Uznesenie č.1-2019 prenájom pôdy SHR Kentošová

Uznesenie č.2-2019 TKO

Uznesenie č.3-2019  znečisťovanie ovzdušia

Uznesenie č.4-2019-technický pracovník obce

Uznesenie č.5-2019 hosp. podnik

Uznesenie č.6-2019 parcely pod cestou

Uznesenie č.7-2019 ceny stravného

Uznesenie č.8-2019 likvid. komisia

Uznesenie č.9-2019. poplatky VzN

Uznesenie č.10-2019 , III.pilier VzN

Uznesenie č.11-2019. rada školy

Uznesenie č.12-2019 pierot

Uznesenie č.13-2019 HKO Plán kontrolnej činnosti

Uznesenie č. 14

Uznesenie č. 15

Uznesenie č. 16

Uznesenie č. 17

Uznesenie č. 18

Uznesenie č. 19

Uznesenie č. 20

Uznesenie č. 21

Uznesenie č. 22

Uznesenie č. 23

Uznesenie č. 24

Uznesenie č. 25

Uznesenie č. 26

Uznesenie č. 27

Uznesenie č. 28

Uznesenie č. 29

Uznesenie č. 30

Uznesenie č. 31

Uznesenie č. 32

Uznesenie č. 33

Uznesenie č. 34

Uznesenie č. 35

VZN

VZN č.2

Zápisnice

Zápisnica 14.06.2019

Zápisnica 27.09.2019

Zmluvy

 Zmluva-Pyrometal-s.r.o. (zverejnené 4.2.2019)