Dokumenty rok 2017

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zákazky s názvom Športovo relaxačné centrum Tibava – Squashová hala
Vyzva – Sanácia nezákonne u uloženého odpadu – obec Tibava -zverejnené dňa 07.08.2017
NÁVRH – PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TIBAVA NA ROKY 2017-2025
OZNÁMENIE –  PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TIBAVA NA ROKY 2017-2025

 VZN

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 5-2017
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 6-2017

ZMLUVY

 1. PhDr.Václav Ihnát
 2. PhDr.Karpinský
 3. PhDr.Gačková
 4. Mgr.Roňáková
 5. Mgr.Hrabovský
 6. Ing.Buraľ
 7. Dr.Molnár
 8. Bc.Žeňuch
 9. Kúpno – predajná zmluva na auto SEAT INCA
 10. Zmluva o dielo č  01 2017 EKPK energetický klaster Prešovského
 11. PRÍKAZNÁ ZMLUVA – Ing. Daniel Tiža spracovanie žiadosti o posky ,
 12. Zmluva o dielo č 17 17 – RONAR s r o odborná demontáž azbestovo
 13. Príkazná zmluva č 032017 – Mgr. Patrícia Tižová – spracovanie k
 14. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Min. dopravy ,
 15. Zmluva o poskytovaní komplexných servisných služieb – LEKOSS, s
 16. Zmluva o dielo – SCORP TRADE s.r.o.Sanácia nezákonne uloženého , Doplnok skládkaDodatok zmluvy SCORP TRADE s.r.o
 17. Dodatok k zmluve o správe a podpore webstránky Peter Streňo-TVP
 18. Kúpna zmluva zo dňa 29.12.2017 – Pozemok Matej ,
 19. Zmluva o dielo – Plynroz a.s
 20. Príkazná zmluva – Ing. Daniel Tiža – Zmluva podanie žiadosti Ka ,
 21. Zmluva o bežnom účte 12.12.2017

Faktúry

Faktúry č.24-41
Faktúry č.44-95
Faktúry č.96-167
Faktúry č.168-233