Dokumenty rok 2017

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zákazky s názvom Športovo relaxačné centrum Tibava – Squashová hala
Vyzva – Sanácia nezákonne u uloženého odpadu – obec Tibava -zverejnené dňa 07.08.2017
NÁVRH – PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TIBAVA NA ROKY 2017-2025
OZNÁMENIE –  PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TIBAVA NA ROKY 2017-2025

 VZN

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 5-2017
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 6-2017

ZMLUVY

PhDr.Václav Ihnát
PhDr.Karpinský
PhDr.Gačková
Mgr.Roňáková
Mgr.Hrabovský
Ing.Buraľ
Dr.Molnár
Bc.Žeňuch
Kúpno – predajná zmluva na auto SEAT INCA
Zmluva o dielo č  01 2017 EKPK energetický klaster Prešovského
PRÍKAZNÁ ZMLUVA – Ing. Daniel Tiža spracovanie žiadosti o posky ,
Zmluva o dielo č 17 17 – RONAR s r o odborná demontáž azbestovo
Príkazná zmluva č 032017 – Mgr. Patrícia Tižová – spracovanie k
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Min. dopravy ,
Zmluva o poskytovaní komplexných servisných služieb – LEKOSS, s
Zmluva o dielo – SCORP TRADE s.r.o.Sanácia nezákonne uloženého , Dodatok zmluvy SCORP TRADE s.r.o
Dodatok k zmluve o správe a podpore webstránky Peter Streňo-TVP
Kúpna zmluva zo dňa 29.12.2017 – Pozemok Matej ,
Zmluva o dielo – Plynroz a.s
Príkazná zmluva – Ing. Daniel Tiža – Zmluva podanie žiadosti Ka ,
Zmluva o bežnom účte 12.12.2017

Faktúry

Faktúry č.24-41
Faktúry č.44-95
Faktúry č.96-167
Faktúry č.168-233