Samospráva obce

876-tibavaAdresa:

Obec Tibava
Obecný úrad
Tibava 131, 073 01

Telefón: +421 56 652 22 71

IČO: 00325881

DIČ: 2020752437
Číslo účtu: 4246140001/5600
IBAN: SK47 5600 0000 0042 4614 0001

E-mail: ocu.tibava@lekosonline.sk

Pracovníčka OcÚ : Martina Palková

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30-12:00  12:30-15:30

Utorok 7:30-12:00  12:30-15:30

Streda 7:30-12:00  12:30-15:30

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 7:30-12:00  12:30-15:30